Silopladsen

Samlingssted

Et samlingspunkt for Kornbyen og hele Malling, hvor borgere i alle aldre kan mødes og tage ophold eller deltage i leg og idræt. En plads der rummer både aktive og rolige elementer og hvor en integreret skatebane til byens unge får en særlig plads mod syd, hvor Kornbyen møder Gammel Østergårdsvej. Silopladsen er en fleksibel og robust samlingsplads, hvor arealerne både kan bruges af byens unge, som vil skate og stå på løbehjul, men også indgå i større arrangementer og begivenheder i løbet af året.

Skater miljø’et i Malling inviterede til borgermøde, søndag den 6. februar.

Som en integreret del af pladsens liv, påtænkes det at den eksisterende bygning syd for siloen transformeres til et bageri eller lign. hvor man kan købe mad og drikke, der bl.a. kan nydes på pladsen. Dele af pladsen udlægges som mere rolige arealer, hvor man kan sidde under træer. De mere rolige arealer placeres tættest på den kommende boligbebyggelse mod nord og i relation til bageriet. Silopladsen skal være noget for alle og flerbrug er derfor nøgleordet i vores tilgang til designet. Når vi tænker skatebanen, som et stykke integreret design, så skaber vi noget for hele byen og får en dynamisk og spændende plads at boltre sig på.

Ophold

På silopladsen kan man tage ophold i større grupper eller enkeltvis, både når man mødes omkring fysisk aktivitet eller når man bare ønsker at slappe af med en kop kaffe på en bænk. Alle løsninger tænkes med udgangspunkt i flerbrug, så betonkanter til skatere og byrumsmøbler til leg også er velegnede til ophold.  

Leg

På silopladsen skal der være plads til fysisk aktivitet for alle. Derfor planlægges pladsen med byrumsinventar, der kan bruges af voksne idrætsudøvere og folk der blot ønsker at sidde, men også af børn, som bliver udfordret og opfordret til at klatre og lege. Selve skaterbanen integreres i pladsens design på en måde, hvor kanter og ramper også egner sig til anden leg og befæstede arealer kan bemales med baner af forskellig karakter. En større del af pladsen tænkes befæstet med kørefast belægning og stedet bliver derfor en tryg legeplads for børn i alle aldre, der vil prøve kræfter med alt på hjul. Der kan evt. opsættes mål eller basketkurve til boldsport.

Bageren

Bageren får en central placering på pladsen og vil fra sin let hævede placering mod vest blive koblet sammen med silopladsen af en blanding af bede og trapper, hvor man kan tage ophold i solen med en kop kaffe. Her er det oplagt at forældre samles, mens deres børn boltrer sig i pladsens fritidstilbud.

Belysning

Pladsens tænkes udført med forskellige former for belysning, så det er trygt at færdes og opholde sig på pladsen når det er mørkt. Mange skal passere igennem på vej til og fra deres boliger i Kornbyen og det er derfor vigtigt at det er overskueligt og attraktivt at besøge og færdes i området.

Beplantning

Mod syd, hvor skaterbanen integreres plantes der kun få træer og bede, mens pladsen fortættes mod nord, hvor den møder boligbebyggelserne.