VEDELS BOGHANDEL OG SÆBEHUS

Gl. Østergårdsvej 16

Bygmester og tømrer Jens Pedersen f. 1860 indgår i 1895 ægteskab med Valborg Petrine Vedel f. 1870. De kommer fra Sjælland, Valborg er datter af Jens’ fætter. Jens tager Vedel som efternavn og kalder sig fremefter J. P. Vedel. Malling er i rivende udvikling, efter jernbanen kom til byen i 1884. Jens får i 1895 næringsbrev som tømrer og bygger Damhuset lige før jernbaneoverskæringen på Gl. Østergårdsvej.

Huset er opkaldt efter, at der tidligere lå et fælles vandingssted og branddam i nærheden. Lige udenfor hoveddøren var en vandpost fra Helligkilden, som beboerne på Vestergade brugte. Det skulle være det bedste kaffevand i byen! Nogle få rør kan stadig ses.

Børnene kommer – Berta Marie i 1897, Peter Johannes 1898, Ingrid Margrethe 1900.

J.P. er bl.a. med på opførelsen af etageejendommen Bredgade nr. 49, Malling Dampmølle, ombygning af Malling Station.

Arkivet har kasser af kvitteringer og regninger fra J.P. Valborg som ansøger om at åbne en høkerforretning (forretning, der sælger levnedsmidler under beskedne former) i huset i 1908, hvilket hun får afslag på, da kun enker og fraskilte kvinder måtte drive forretning. J.P. får til gengæld tilladelsen og i 1911 yderligere næringsbrev som bogbinder.

Fremstilling af ligkister er også en snedkeropgave. På loftet stod kister til børnene, dødeligheden for børn var stor i begyndelsen af 1900-tallet, Vedels egne børn overlevede.

Ingrid Vedel overtager forretningen
J.P. dør i 1937, og det bliver Ingrid, som fører forretningen videre. Ingrid har ingen uddannelse, men er ”oplært” i forretningen af sin mor Valborg. Søster Berta bor i huset, men lider hele livet af kronisk sygdom og deltager aldrig i pasning af forretningen. Hverken Ingrid eller Berta gifter sig.

J. P. Vedels Boghandel og Sæbehus forhandlede aviser, blade, papirvarer, tapeter, strenge til guitarer, skocreme, sæbe, parfume, glansbilleder, legetøj, bøger og man kunne tippe og få fremkaldt film og meget mere. Postkort var en historie for sig. Ingrid fik fremstillet postkort især fra Malling og havde eneret på dem, Malling Boghandel stod der på kortet. Der var en ung pige til hjælp i butikken og store børn bragte aviser/ugeblade ud i byen.

Juletid var helt særlig i butikken, hvor også entreen blev pyntet op med den gamle pynt. Ingrid var meget dygtigt til papirklip, som hang alle steder. Folk stimlede sammen foran butiksruderne, når der blev pyntet til jul. Familien Vedel gemte al deres tøj, og Gymnastikforeningen kunne i 1950 arrangere et optog gennem byen, hvor unge piger viste tøj fra 1900, 1910 mv. komplet med sko og hatte fra Vedels samling.

Til huset hørte også en have på en tønde land med vandpumpe. Der var ikke indlagt vand eller badeværelse, men et gammeldags das i gården. Ingrid havde nok at se til, hun holdt aldrig ferie. Valborg dør i 1947, forretningen fortsætter til 31.12.1970, hvor den lukkes. Berta og Ingrid bliver boende i huset, Berta dog på ”De Gamles Hjem” de sidste år, de dør begge i 1976.

Arkitekt Peter Vedel 1898-1986
Peter var den mellemste af de tre børn fra Damhuset og den eneste, der får en uddannelse. Peter uddannes først som tømrer på faderens værksted. Siden læser han til arkitekt. Han tegner Beder-Seldrup skole på Kirkebakken (nu bibliotek og fritidsklub) i 1929, og en af tilbygningerne på Beder Gartnerskole. Han har tegnet to huse til sig selv, et i Skåde og et i Virklund, og en tilbygning til skolen i Hasle. Vi kender desværre ikke til andre bygninger. Peter giftede sig med Esther, datter af den lokale læge Kromann.

Efterskrift
Peter er begravet på Malling Kirkegård ved muren ud mod Bredgade sammen med forældre og søstre. På grund af familiens store lokale betydning er gravstenene erklæret bevaringsværdige. Huset på Gl. Østergårdsvej 16 ejes nu af Kornbyen som angiveligt ønsker at bevare det. De fine gamle lofter, som J. P. Vedel har snedkereret er intakte, ligeledes den gamle lade, som blev anvendt til tømrer-og snedkerværksted.