Vision

Vi arbejder for at den gamle Malling Foderstof-grund skal omdannes fra et erhvervsområde til et nyt boligområde i Malling.  Vi har valgt at kalde projektet for Kornbyen.

Det er vores ønske, at der ikke skal etableres et simpelt boligområde, men at projektet skal have en særlig karakter med en varieret sammensætning af bygningstypologier, byrum og opholdsarealer, som inviterer til en social adfærd.  Vores vision er at Kornbyen bliver et attraktivt boligområde som styrker både fællesskabet og sammenhængen og livet i Malling. I udviklingen af projektet anvendes en struktur som omfatter social, økonomisk og miljømæssig værdiskabelse.

Den afledte effekt af et gennemtænkt byrum, er en større sammenhængskraft mellem beboerne, som bidrager til et aktivt byliv, hvilket har høj prioritet i projektet. Dette er for os den sociale værdiskabelse. I bestræbelserne på, at skabe et naturligt byliv inkluderes grønne løsninger. Eksempelvis kan en frodig præriehave/vildhave fyldt med biodiversitet i form af forskellige blomster og insekter med fordel etableres i nærheden af flisebelagte overflader med plads til både borde, bænke og en fælles grillplads. Sådan en have vil kræve en minimal vedligeholdelse, hvilket gør dette tiltag både socialt, økonomisk og miljømæssigt værdiskabende.

Kornbyens særlige karakter skal skabes med tilgangen ’byliv før byrum før bygninger’. Livet i Kornbyen skal være grundlaget for udviklingen af området. Kornbyens byrum og landskab skal udtænkes således at de skaber rammerne for dets byliv. Og først når byrummene er udtænkt skal bygningerne designes således at de understøtter byrummene og bylivet.  For at sikre et socialt fællesskab og mangfoldighed ønsker vi en planlægning, som indeholder mange forskellige boformer og befolkningsgrupper. De nye boliger vil imødekomme efterspørgsler på boliger for folk, som ønsker noget andet, end hvad der findes i Malling i dag. Vores nuværende forslag til arealanvendelsen er følgende:

  • Senior bofællesskab
  • Almene boliger
  • Fællesskabsinspirerende boliger til småbørnsfamilier
  • Rækkehuse
  • Kompaktparceller
  • Eventuelt erhverv i form af en dagligvarebutik

Der ønskes at kornsiloen, så vidt muligt, bevares såfremt det er muligt, og omdannes til et vartegn for Malling. Det skal være et fællesskabende miljø med forskellige brugsformer, som kan understøtte foreningslivet i Beder-Malling. Kornsiloen kunne eventuelt indeholde;

  • Et fælleshus eller lokaler til områdets beboere
  • Et orangeri eller urtehaver
  • Rappelling eller en klatrevæg
  • Lejligheder

Om os

Sinding & Co. arbejder med investering i og drift af fast ejendom. Vi har en lang historie og har bevaret og videreudviklet kompetencer og forretningsområder inden for ejendomsbranchen siden 1959. Vi er i dag 35 medarbejdere og vi udgør et team med meget høj faglighed og erfaring. I løbet af de sidste år har vi været i en transformationsproces med fokus på forretningsmæssig udvikling af full service ydelser og en større synlighed i markedet.  Vi adskiller os fra andre huse ved at have et særligt stærkt fagligt fundament og historie.  Læs evt. mere på www.sindingco.dk.

Bedre by ApS arbejder med udvikling og drift af fast ejendom som inviterer til sociale fællesskaber, primært beliggende i Aarhus og omegn. Bedre by har et oprigtigt ønske om at gøre en forskel, hvor end vi udvikler, hvilket heldigvis også kan ses på resultatet. Vores projekt Studielandsbyen, hvor unge mennesker kan nyde hverdagen og naturen i en gammel gård fra 1677, har vundet flere anerkendte Arkitektur priser, heriblandt TRÆprisen og Hack Kampmanns Arkitekturpris. Vores seneste projekt Villa Landluft er blandt borgere i området taget godt imod. Læs mere her.