Borgermøde

Tirsdag d. 6. oktober 2020 blev der afholdt et beboermøde og workshop i forbindelse med projektet for Kornbyen. Formålet med dette var at inddrage Mallingborgere til at dele deres tanker om området, historier omkring det og forhåbninger om, hvad Kornbyen skal kunne og bidrage til i Malling. Deltagerne i arrangementet blev først introduceret for, hvad tankerne bag projektet var, samt hvordan projektprocessen ville forløbe sig. Aarhus Kommune informerede deltagerne om, hvordan planprocessen for udviklingen af Kornbyen antageligt vil forløbe.

Efter præsentationen blev deltagerne taget med på en tur rundt i konkurrenceområdet, hvor de ikke kun fik lov til at se omgivelserne, men også kunne komme med kommentarer og tanker til, hvad der kunne opføres. Efter rundturen samledes alle igen i hallen, hvor beboerworkshoppen fandt sted. Med en bedre forståelse af projektets form l, konkurrenceområdets størrelse samt dets muligheder og begrænsninger, kunne deltagerne nu deltage i workshoppen. Workshoppen bestod af tre borde med forskellige temaer omhandlende byliv, byrum, ophold, anvendelser, forbindelser og bebyggelse. Formålet med disse temaer var at skabe en diskussion om, hvordan livet i Kornbyen kan være, som så kunne indgå i rammerne for konkurrenceprogrammet.

De mange inputs fra deltagerne blev nedskrevet på post-its og kort, hvilket herefter er blevet opsamlet og meningskondenseret i pdf’en nedenfor: