Baggrundsinfo

Kornbyen i Malling

Malling har i senere år udviklet et stort potentiale som en ny slags moderne forstad. På en rygrad af den nyskabte forbundethed gennem Letbanens grønne mobilitet og byens industrielle og landskabelig kulturarv ønsker vi at skabe fremtidens Letbaneby — et levende og diverst bydelsfællesskab. Stedets potentiale og industrielle kulturarv er afsættet for vores tilgang til opgaven. Her vil vi skabe et kvarter, der kan tilføre den historiske by dét liv, der vil bringe endnu mere sammenhængs- og handlekraft i nærområdet; et kvarter, der vil skabe Meget Mere Malling.

Den industrielle kulturarv er en vigtig identitetsmarkør for Malling. En markør, der i høj grad peger på en selvstændig og handlekraftig by — begge kvaliteter, som danner grundlag for Kornbyens udvikling.

Vi ønsker at bevare, transformere og fortolke de eksisterende fortidsminder i området. Nogle rummer store potentialer, som med tiden er blevet udvisket — for eksempel siloen — som kalder på en regulær revitalisering som samlingspunkt og kulturbærer både før, under og efter udviklingen af Kornbyen. Andre — for eksempel pakhusene — er slidte og medtagede, og vil gennem gennem delvis bevaring, upcycling og arkitektonisk og planlægningsmæssig fortolkning få nyt liv i den nye bydel.

Klik nedenfor for at læse om de enkelte dele af projektet: